Iskolánk alapítványa

Az alapítvány azzal a céllal létesült, hogy elősegítse a társadalmi esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű csoportok felé irányuló tevékenységgel, tanulmányaikban segítse a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalokat, lehetőséget biztosítson szabadidejük hasznos, tartalmas eltöltéséhez, segítse szocializációjukat. Ismereteik bővítése útján segítse Felsőzsolca fiataljait a felnőtt társadalomba való beilleszkedésben.

Az alapítvány a céljával összefüggésben, annak megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

26.§ c)

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

5. kulturális tevékenység,

6. kulturális örökség megóvása,

10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekvédelem,

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével

19. euroatlanti integráció elősegítése.

 

Az alapítvány adatai

Az alapítvány neve: A Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány
székhelye: 3561 Felsőzsolca Sport utca 2.
Adószáma: 18025015-1-05
Számlaszám: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 54500112-10020748
Elérhetőség: 06-46/584-223; 06-30/997-9584

Az alapítvány jogállása: Az alapítvány országos tevékenységet folytató önálló jogi személy.  a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jött létre. Az alapítvány határozatlan időre létesült.

Az alapítvány nyílt, melyhez bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy egyaránt csatlakozhat.