„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd,
ha meg nem lankadunk. „
-Galata 6,9-
 
Áldás, Békesség!
 
Örömmel adjuk hírül, hogy 2021. szeptemberétől a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda intézményegységeként Arnóton, megnyitotta kapuit az Édenkert Református Óvoda, a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában.
Az óvodánk két vegyes életkorú csoporttal működik, egy teljesen új építésű épületben, melyben tornaszoba és sószoba is támogatja a gyermekek egészségét. Az óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, szeretetteljes légkörben, a hitre való nyitottság példájával szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való, szoros kölcsönös bizalomra és segítségnyújtásra épülő együttműködés. Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekeknek élménypedagógiai módszerek felhasználásával, szeretetteljes keresztényi légkörben, komplex fejlesztések nyújtásával, egyenlő esélyek megteremtésével segítséget nyújtsunk az őket körülvevő világ megismerésében és megértésében.
 
Kurucz Edina
Intézményegység-vezető
 
 
Üdvözlöm a Kedves Olvasót az Arnóti Édenkert Református Óvoda Honlapján!

Mindazok, akiknek alkalma van az arnóti református óvodával kapcsolatba lépni, egy igazi csoda részesei. Óvodánk mustármagnyi hitből nőtt ki korszerű, kétcsoportos óvodává, melyről hisszük, hogy maga a Teremtő Isten ötlötte ki, az Ő gondviselése formálta meg és az Ő szeretete munkálkodik benne: nevelők, munkatársak, gyermekek és szüleik között. Ebbe a szeretetbe simulhat bele mindazok élete, akik úgy döntenek, nálunk szeretnének ismerkedni a Mindenható Istennel, az ő igéjével és az örömhírrel, hogy Jézus Krisztusban mindannyian gyermekei lehetünk. Célunk, hogy református keresztyén értékrendű közösséget alkossunk, hitünket együtt éljük meg, és a református gyülekezetek közösségébe tartozó családok gyermekeit Krisztus szeretetében neveljük.

Rácsok András 
lelkipásztor